Ανθρωπιστική ή Καπιταλιστική Κρίση;

Βιώνουμε μια περίοδο από-πολιτικοποίησης και τεχνοκρατικοποίησης του πολιτικού λόγου με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα τη συσκότιση της ταξικής του ουσίας και των αναγκαίων συμπερασμάτων που απορρέουν από αυτή. Θεμελιώδες καθήκον στη συγκρότηση της σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής είναι η ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα κάθε έννοιας, δηλαδή του υλιστικού της πυρήνα στην…

Read More