Το μετέωρο βήμα της κομμουνιστικοποίησης: κομμουνιστικοποίηση versus κοινωνικοποίηση

Μεταφράζουμε το κείμενο του Bernard Lyon της Theorie Communiste με τίτλο στα αγγλικά The suspended step of communisation: communisation vs socialisation, το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2009. Το μετέωρο βήμα της κομμουνιστικοποίησης: κομμουνιστικοποίηση versus κοινωνικοποίηση   Η κατάληψη των στοιχείων του κεφαλαίου. Ιδιοποίηση ή κομμουνιστικοποίηση Αυτό που διακυβεύεται…

Read More