Οι Θέσεις του 2ου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς για το εργατικό κίνημα

Στο παρόν κείμενο αναδημοσιεύουμε τις θέσεις του 2ου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς (KΔ) για το εργατικό κίνημα. Η διεξαγωγή του 2ου συνεδρίου τον Ιούλη του 1920 σηματοδοτεί την αρχή της σταθερής λειτουργίας της ΚΔ, των επιτροπών της και την — υπό διαμόρφωση — στρατηγική και τακτική ενοποίηση των κομμάτων που τη…

Read More