Η ιστορική αλήθεια ως επαναστατικός οδηγός

Η ιστορική αλήθεια είναι εργαλείο για τη χειραφέτηση. Η άρνηση της ιστορικής αλήθειας όμως χρησιμεύει μόνο στην οπισθοδρόμηση της επαναστατικής διαδικασίας και την επικράτηση της αντίδρασης. Η κατάρρευση της ΕΣΣΔ ως αποτέλεσμα της μακράς πορείας της σταλινικής αντεπανάστασης αξιοποιήθηκε για να εξαπολυθεί ενάντια στην κομμουνιστική υπόθεση και την σύλληψη μιας…

Read More

Για τις μορφές της δικτατορίας του προλεταριάτου

Στην ιστορία της ΕΣΣΔ εμπεριέχεται η πρώτη νικηφόρα πορεία προς την εργατική εξουσία, το πρώτο άνοιγμα δυνατοτήτων προς την απονέκρωση και διάλυση του Κράτους και κάθε μορφής Εξουσίας καθώς και η αντεπαναστατική επαναφορά των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Συνεπώς, η μελέτη της ΕΣΣΔ δεν αποτελεί φιλολογική-νοσταλγική ενασχόληση με το παρελθόν της πάλης…

Read More