Για τις μορφές της δικτατορίας του προλεταριάτου

Στην ιστορία της ΕΣΣΔ εμπεριέχεται η πρώτη νικηφόρα πορεία προς την εργατική εξουσία, το πρώτο άνοιγμα δυνατοτήτων προς την απονέκρωση και διάλυση του Κράτους και κάθε μορφής Εξουσίας καθώς και η αντεπαναστατική επαναφορά των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Συνεπώς, η μελέτη της ΕΣΣΔ δεν αποτελεί φιλολογική-νοσταλγική ενασχόληση με το παρελθόν της πάλης…

Read More